http://www.turysci.info

:: Niezbędne szczepienia przed wyjazdem
Artykuł dodany przez: xavi (2011-04-30 21:29:13)

NiezbÄ™dne szczepienia przed wyjazdem do Egiptu, Kenii, Tunezji, Maroko, Tajlandii Wyjazd do tropikalnych krajów wiąże siÄ™ z ryzykiem zachorowania na poważne choroby. Z tego wzglÄ™du w przypadku wyjazdów do wielu krajów zalecane sÄ… szczepienia, które stanowiÄ… odpowiedniÄ… profilaktykÄ™. Przed wyjazdem do tropikalnego kraju warto jest siÄ™ wybrać do specjalisty, który jest w stanie wskazać szczepienia, które zalecane sÄ… przy wyjeździe do poszczególnych krajów. O szczepieniach należy pomyÅ›leć nawet na kilka miesiÄ™cy przed planowanym wyjazdem zagranicznym. Najczęściej wystÄ™pujÄ…cym problemem w krajach zagranicznych, szczególnie tych o niskim standardzie jest żóÅ‚taczka pokarmowa. W przypadku wyjazdów do krajów azjatyckich i afrykaÅ„skich zalecane jest m.in. szczepienie przeciwko tyfusowi, durowi brzusznemu jak również zapaleniu opon mózgowych. Poniżej przedstawiamy choroby, przed którymi warto siÄ™ zaszczepić, wyjeżdżajÄ…c do szczególnie popularnych wÅ›ród Polaków kierunków:  • Egipt - polio, dur brzuszny, WZW A, WZW B, tężec, bÅ‚onica,
  • Indie - polio, dur brzuszny, WZW A, bÅ‚onica, tężec
  • Kenia  - żóÅ‚ta gorÄ…czka tężec, polio, dur brzuszny, WZW A, WZW B, bÅ‚onica
  • Maroko - WZW A, WZW A, bÅ‚onica, tężec, polio, dur brzuszny
  • Tunezja - WZW A, WZW B, bÅ‚onica, tężec, polio, dur brzuszny
  • Tajlandia - WZW A, WZW B, bÅ‚onica, tężec, polio, dur brzuszny
Nawet jeÅ›li po powrocie z egzotycznego kraju czujecie siÄ™ dobrze, to pamiÄ™tajcie, że choroby tropikalne mogÄ… zacząć objawiać siÄ™ nawet na kilka tygodni po powrocie. Warto zatem dokÅ‚adnie obserwować swoje ciaÅ‚o i w razie problemów, natychmiast udać siÄ™ do lekarza.
adres tego artykułu: http://www.turysci.info/articles.php?id=717